Img


Sekcja Ruda Śląska

Pierwsza sekcja Capoeiry powstała w Rudzie Śląskiej w 2004 roku. Początkowo była to sekcja grupy Oficina da Capoeira. W 2007 roku grupa po raz pierwszy brała udział w Batizado już jako sekcja klubu sportowego grupy Mundo Capoeira (mestre Dende). W tym samym roku grupę oficjalnie przejął Aluno Intermediário Boxexa (laranja). Podczas Batizado grupy Mundo Capoeira w Zawierciu w roku 2008 dwadzieścia dwie osoby z grupy otrzymały pierwszy stopień uczniowski - aluno (branca-amarela), dwie osoby natomiast otrzymały kolejną, drugą już corda (amarela). W 2009 roku sekcja uczestniczyła w kolejnym - 7 Semana Cultural na Ginga da Capoeira w Zawierciu. Do Batizado e Troca de Corda przystąpiło 26 uczniów. Tym razem na swoją pierwszą cordę zdało 15 osób (sześcioro dzieci w gradacji dziecięcej), natomiast jedenastu alunos pozytywnie zdało egzamin i uzyskało kolejny stopień - 8 alunos stopień drugi - Amarela i dwóch ze stopniem branca laranja (obaj w gradacji dziecięcej). Aluno Intermediario Bicudo pozytywnie zdał egzamin i otrzymał czwarty stopień - laranja, dzięki czemu jest trzecim alunos związanym z Sekcją Ruda Śląska, który posiada tenże stopień. Warto także zwrócić uwagę na fakt, że podczas tego Batizado dwaj uczniowie z tejże sekcji jako jedyni otrzymali dziecięce corda branca laranja- aluno Belisco i aluno Prasil, co klasuje ich jako dzieci z najwyższymi stopniami w gradacji dziecięcej w Polsce. W 2010 roku podczas VIII Semana Cultural na Ginga da Capoeira w Zawierciu do Batizado e Troca de Cordao przystąpiło 24 uczniów. Wszyscy wychowankowie z Rudy Śląskiej uczestniczący w festiwalu otrzymują kolejne, wyższe stopnie w gradacji Capoeira. Na skutek niezgodności celów grupy Capoeira Ruda Śląska z celami grupy Mundo Capoeira, w czerwcu 2010r. sekcja z Rudy Śląskiej zrezygnowała ze współpracy z tą grupą. Niemniej jednak niezmiennie działa i kształci nowych Capoeristas. Od września 2010r. Grupa nawiązuje oficjalną współpracę z grupą Capoeira Nagô, stając się jednocześnie częścią jednej z największych międzynarodowych grup na świecie. W grudniu tego roku instruktor grupy otrzymuje kolejny stopień - Estagiario i dołącza do polskiej kadry Capoeira Nago. W marcu 2011 roku, Polska wraz z częścią kadry Capoeira Nago z Hiszpanii i Brazylii odchodzi wraz z Mistrzem, Contra Mestre Au i tworzy nową markę Iande Capoeira. Sekcja w Rudzie Śląskiej jest jedną z największych grup współtworzących nową markę. W kwietniu tego roku organizowane są pierwsze warsztaty pod nową marką Iande Capoeira - Open Silesia Capoeira Festival II w Rudzie Śląskiej pod Honorowyhm Patronatem Pani Prezydent Miasta Ruda Śląska. Podczas Batizado w Gliwicach w 2011 roku uczniowie po raz pierwszy otrzymują stopnie od Contra Mestre Au w grupie Iande Capoeira. Rok 2012 jest rokiem sukcesów dla grupy. Już w listopadzie tego roku Ruda Śląska jest organizatorem III Open Silesia Capoeira Festival pod patronatem Pani Prezydent Miasta Ruda Śląska. Podczas tego Festiwalu - Boxexa otrzymuje z rąk brazylijskiego Mistrza Contra Mestre Au tytuł Graduado oraz nowy stopień. Podczas festiwalu organizowany jest także turniej Capoeira w którym w kategorii dzieci najmłodszych wygrywa jedna z najmłodszych adeptek Capoeira w Rudzie Śląskiej. Grupa powiększa się o dwie nowe sekcje w przedszkolach na terenie Rudy Śląskiej. Liczba członków Klubu zwiększa się do siedemdziesięciu osób. Podczas Turnieju Iande Capoeira Jogo Bonito Aluno Belisco zajmuje pierwsze miejsce. W finale wygrywa z Aluno Caboquinho także z Rudy Śląskiej, który zajmuje drugie miejsce. Czwarte miejsce należy do Agui Branca, również z Rudy Śląskiej. Doskonałym podsumowaniem i zakończeniem sezonu jest batizado w Bielsku-Białej w czerwcu 2012 roku. Aluno Galo otrzymuje najwyższy, 7 stopień uczniowski. Również aluno Belisco otrzymuje 7 stopień uczniowski a Caboquinho 6 stopień. Oboje w gradacji dziecięcej. Kolejny sezon rozpoczyna się w październiku 2013 roku. Klub Sportowy rozpoczyna także stałą współprace z FHU Sonia Łączak. Firma ta staje się wsparciem dla grupy a także jednym z jej sponsorów. W tym roku startuje oficjalnie sekcja seniorów w Rudzie Śląskiej. Grupa szybko powiększa się o kolejnych rodziców, którzy zaangażowani w Capoeira pomagają w rozwoju grupy. W marcu 2014 roku grupa jako pierwsza sekcja Iande Capoeira tworzy zespół instrumentalny brazylijskiej samby - Batucada. Już podczas Festiwalu Gunga Convida pod patronatem Burmistrza Miasta Radzionków Batucada przewodniczy uroczystej Parada de Rua Iande Capoeira. Podczas Batizado e Troca de Corda na tym samym Festiwalu Aluna Foca - uczennica Boxexy, za zasługi dla grupy a także zaangażowanie w rozwój grupy Iande Capoeira i popularyzacje Capoeira wśród kobiet otrzymuje stopień Aluno Veterano. Najwyższy stopień w gradacji dziecięcej otrzymuje także Aluno Caboquinho.

  • Powrót do poprzedniej strony
  • Strona główna